Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2161 af 18. december 2020 om indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der blev indført ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/915 over for importen af visse typer folie af aluminium i ruller med oprindelse i Folkerepublikken Kina, ved at importere visse typer folie af aluminium i ruller afsendt fra Thailand, uanset om varen er angivet med oprindelse i Thailand eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering