Verordening (EEG) nr. 2775/71 van de Raad van 20 december 1971 betreffende de opening, de verdeling en de wijze van beheer van een communautair tariefcontingent voor garens geheel van vlokzijde, niet gereed voor de verkoop in het klein, van post ex 50.05 van het gemeenschappelijk douanetarief