Circulaire du 11/07/1990 relative aux plans d'urgence et d'intervention. Exécution de la loi 21/01/1987 concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles - Rondschrijven van 11/07/1990 in verband met rampenplannen voor hulpverlening - Uitvoering van de wet van 21/01/1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten. Moniteur belge du 05/09/1990 Page. 17015