Rectificatie van liquidatieprocedure — Beslissing tot opening van een liquidatieprocedure met betrekking tot Stronghold Insurance Company Limited (PB C 245 van 22.7.2019)