Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1679/91 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 1991 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη