Kommissionens forordning (EØF) nr. 1679/91 af 17. juni 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes