Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD waarbij Spanje en Frankrijk worden gemachtigd een bijzondere maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 5 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde