KOMISSION ASETUS (EY) N:o 479/95, annettu 1 päivänä maaliskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä Euroopan unioniin seuraavan siirtymäkauden toimenpiteistä tariffikiintiöjärjestelmän soveltamiseksi banaanien maahantuontiin vuoden 1995 toisella vuosineljänneksellä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)