Valstybės pagalba – Prancūzija. Valstybės pagalba SA.47970 (2017/C) – Pagalba Bezjė oro uostui ir „Ryanair“. Kvietimas teikti pastabas pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 108 straipsnio 2 dalįTekstas svarbus EEE.