Дело T-8/11: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Bank Kargoshaei и др./Съвет (Обща външна политика и политика на сигурност — Ограничителни мерки срещу Иран, взети с цел да се предотврати разпространението на ядрено оръжие — Замразяване на средства — Задължение за мотивиране — Право на защита — Право на ефективна съдебна защита — Оправдани правни очаквания — Преглед на приетите ограничителни мерки — Грешка в преценката — Равно третиране — Правно основание — Съществени процесуални правила — Пропорционалност — Право на собственост)