/* */

80/1163/EEG: Beschikking van de Commissie van 1 december 1980 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan de Bondsrepubliek Duitsland van de gedurende het jaar 1978 gedane uitgaven voor de uitkeringen met betrekking tot de bevordering van de bedrijfsbeëindiging in de landbouw en van aanwending van cultuurgrond tot verbetering van de structuur (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)