Verordening (EEG) nr. 118/75 van de Commissie van 17 januari 1975 tot vaststelling van de restituties in de sector melk en zuivelprodukten voor produkten die als zodanig worden uitgevoerd