Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1407/74 af 5. juni 1974 om ændring af de afgifter, der skal opkræves ved indførsel af produkter forarbejdet på basis af korn og ris