Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 112/2010 af 1. oktober 2010 om ændring af bilag XXI (Statistikker) til EØS-aftalen