Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 54, 2009