Besluit (EU) 2020/547 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2020 over de mobilisering van de marge voor onvoorziene uitgaven in 2020 ter verstrekking van noodhulp aan de lidstaten en verdere versterking van het Uniemechanisme voor civiele bescherming/rescEU als antwoord op de Covid‐19-uitbraak