Απόφαση του Δικαστηρίου της 26ης Φεβρουαρίου 1975.