Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1394/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające zakaz połowów karmazyna w wodach Grenlandii obszaru NAFO 1F oraz wodach Grenlandii obszarów V i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii