2013 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1394/2013, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius jūrinius ešerius NAFO F1 zonos Grenlandijos vandenyse ir V ir XIV zonų Grenlandijos vandenyse