Zaak T-305/15: Beschikking van het Gerecht van 14 december 2017 — Airdata / Commissie