Rakstisks jautājums E-014099/13 Alexander Mirsky (S&D), Filip Kaczmarek (PPE), Roger Helmer (EFD), Nirj Deva (ECR) un Hannu Takkula (ALDE) Komisijai. Ievērojami Bulgārijas konstitūcijas pārkāpumi