Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8346 – Macquarie/USSL/OSW assets of UK GIB) (Tekst mający znaczenie dla EOG. )