Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8346 – Macquarie/USSL/OSW assets of UK GIB) (Text s významem pro EHP. )