Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10008 — Egeria/Parcom/Wood Holdingco JV) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 5/19