A tagállamok kormányai képviselőinek közös megállapodással hozott határozata az európai közösségek intézményei, egyes szervei és szervezeti egységei székhelyének meghatározásáról (92/C 341/01)