Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.10034 — Pizarreño/Maderas Arauco/E2E JV) (текст от значение за ЕИП) 2021/C 24/04