BETÆNKNING om Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020 til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 - Fortsat støtte til flygtninge og værtssamfund som reaktion på den syriske krise i Jordan, Libanon og Tyrkiet (09060/2020 - C9-0189/2020 - 2020/2092(BUD)) Budgetudvalget Ordfører: Monika Hohlmeier