Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9678 — Keppel Infrastructure/MET Capital/MET) (Text s významem pro EHP) 2020/C 21/02