Héraðsdómur Reykjavíkur lūgums EBTA Tiesai sniegt konsultatīvu atzinumu lietā Zvonimir Cogelja pret Veselības direktorātu (Lieta E-17/20) 2021/C 141/13