Deċiżjoni (UE) 2019/1378 tal-Bank Ċentrali Ewropew tad-9 ta' Awwissu 2019 li temenda d-Deċiżjoni BĊE/2014/16 dwar l-istabbiliment ta' Bord Amministrattiv ta' Rieżami u r-Regoli Operattivi tiegħu (BĊE/2019/27)