Kohtuasi C-374/19: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 9. juuli 2020. aasta otsus (Bundesfinanzhofi eelotsusetaotlus – Saksamaa) – HF versus Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Eelotsusetaotlus – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Mahaarvamise korrigeerimine – Mahaarvamisõiguse muutumine – Ühtaegu nii maksustatavate kui ka maksust vabastatud tehingute tarbeks kasutatav kapitalikaup – Sellise tegevuse lõpetamine, mille puhul võib käibemaksu maha arvata – Kasutamine kasutusaja lõpuni üksnes maksust vabastatud tehingute tarbeks)