Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS dėl perėjimo iš Šengeno informacinės sistemos (SIS +1) į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą (SIS II) (nauja redakcija)