Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling om mobilitet i Det Europæiske Fællesskab for studerende, personer under erhvervsuddannelse, unge volontører, undervisere og erhvervslærere (forelagt af Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 250, stk. 2)