Proposta għal REGOLAMENT TAL-KUNSILL li jemenda l-listi tal-proċedimenti ta’ falliment, tal-proċedimenti ta’ għeluq ta' negozju u tal-likwidaturi fl-Annessi A, B u C tar-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment u li jikkodifika l-Annessi A, B u Ċ ta’ dak ir-Regolament