Selvitystilamenettelyt – Päätös selvitystilamenettelyn käynnistämisestä seuraavaa yritystä vastaan (Vapaaehtoinen selvitystila perustuu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Universum -vakuutusyhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen päätökseen lopettaa yrityksen toiminta) (Vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/17/EY 14 artiklan nojalla tehty ilmoitus)