Togra le haghaidh CINNEADH ÓN gCOMHAIRLE maidir le hathnuachan an Chomhaontaithe le haghaidh comhar san eolaíocht agus sa teicneolaíocht idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin