Návrh ROZHODNUTÍ RADY o obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou