Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за подновяване на Споразумението за сътрудничество в областта на науката и технологията между Европейската общност и Украйна