SKRIFTLIG FRÅGA E-0258/03 från Bob van den Bos (ELDR) till kommissionen. Utvidgningen och utvecklingssamarbetet.