Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1328 z dne 18. septembra 2020 o odobritvi spremembe specifikacije proizvoda za ime, vpisano v registru zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb, ki ni manjša („Fraise du Périgord“ (ZGO))