Regulamentul (UE) 2016/1688 al Comisiei din 20 septembrie 2016 de modificare a anexei VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) în ceea ce privește sensibilizarea cutanată (Text cu relevanță pentru SEE)$