Neuvoston päätöksellä komiteoihin nimetyt henkilöt – Marras- ja joulukuu 2009 (sosiaaliala)