Verordening (EEG) nr. 1666/90 van de Commissie van 20 juni 1990 tot vaststelling van het steunbedrag voor katoen