asia T-460/18: Unionin yleisen tuomioistuimen määräys 28.2.2019 — eSlovensko Bratislava v. komissio (Kumoamiskanne — Julkiset hankinnat — Saatavien kuittaus — Oikeusriita on menettänyt kohteensa — Lausunnon antamisen raukeaminen)