Věc T-460/18: Usnesení Tribunálu ze dne 28. února 2019 — eSlovensko Bratislava v. Komise („Žaloba na neplatnost — Veřejné zakázky — Započtení pohledávek — Zánik předmětu sporu — Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)