Zadeva T-496/10: Tožba, vložena 7. oktobra 2010 – Bank Mellat proti Svetu