Vec T-496/10: Žaloba podaná 7. októbra 2010 — Bank Mellat/Rada