Cauza T-496/10: Acțiune introdusă la 7 octombrie 2010 — Bank Mellat/Consiliul