Kohtuasi T-496/10: 7. oktoobril 2010 esitatud hagi — Bank Mellat versus nõukogu