BETÆNKNING om forslag til Rådets afgørelse om ændring af direktiv (EU) 2017/2455 og (EU) 2019/1995 for så vidt angår datoerne for gennemførelse og anvendelse på grund af udbruddet af covid-19-krisen (COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører: Ondřej Kovařík